Prodejní galerie značky Saudek

Vítejte v galerii, která nabízí k prodeji originály fotografií a maleb našich autorů. V případě zájmu o jiná díla, než která máme momentálně k dispozici, se s důvěrou obraťte na naší galeristku Libby, určitě Vám vyjde vstříc. Vystavena je pouze velmi malá část naší skutečné nabídky.

Welcome to gallery that offers the originals of photographs and paintings of our authors for sale. Contact our gallerist Libby in the case of interest of other pieces of art of the same authors. She will answer all your questions concerning the authors and their work. We show only a small part of our fund. Terms of trade.

 Seien Sie willkommen in unsere Galerie, die nur originale Fotografien und Bilder präsentiert. Bei Anfrage über Preise oder Stücke die nicht ausgestellt werden, so wie sonstige Informationen steht Ihnen unsere Galeristin Libby zu Verfügung. Diese Bilde sind nur kleine Teil unsere Galerie. Geschäftsbedingungen.

       Mimořádná nabídka za zvláště nízké ceny!
    
Prosím, obraťte se na naší galeristku paní Libby pro další informace.

     Special offer for low prices!
      Please, contact our gallerist Libby in the case of interest.

     Sonderangebot zu sehr niedrigen Preisen!
    
Bitte fragen Sie unsere Galeristin Libby für weitere Informationen.

_______________________________________________________________________________________________________

Přátelé/Friends/Freunden:  www.maxgallery.sk www.saudek.com