Podmínky prodeje

 Veškerá jednání za naší galerii vede a informace o cenách nabízených fotografií či obrazů individuálně poskytuje Claudie, na kterou se v případě zájmu prosím obraťte. Pravost jednotlivých děl je zaručena doprovodným certifikátem a registrovanou ochrannou známkou (hologramem).

  You are welcome to contact Claudie who deals with all negotiations and can provide quotes for you. Authenticity of the pieces of art is guaranteed by the attached certificate and the registered hologram.

  Alle Verhandlungen und Auskunften über Preise und Geschäftsbedingungen werden Ihnen individuell durch Claudie dargeboten. Jegliche Echtheit des Originals wird durch ein Zertifikat mit dem Hologram (registrierten Schutzmarke) garantiert.